Git push – różne gałęzie, różne katalogi #tutorial

Posted by

Aby obsłużyć Push to musimy w pliku repo.git/hooks/post-receive na naszym serwerze umieścić ten kod:

#!/bin/bash

while read oldrev newrev ref
do
 branch=`echo $ref | cut -d/ -f3`

 if [ "master" == "$branch" ]; then
  git --work-tree=/path/root/dir/live-site/ checkout -f $branch
  echo 'Changes pushed live.'
 fi

 if [ "dev" == "$branch" ]; then
  git --work-tree=/path/root/dir/dev-site/ checkout -f $branch
  echo 'Changes pushed to dev.'
 fi
done

Teraz za każdym razem kiedy przyjdzie PUSH, to zamiast kierować tylko mastera w jedno miejsce, to sterujemy odpowiednio innymi branch`ami.

Linki i źródła:

Spis treści

print

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *