RMS vs True RMS

Posted by

RMS jest to skrót od „root mean square” czyli średnia kwadratowa, która pozwala oszacować rząd wielkości danych niezależnie od ich znaku (ujemny/dodatni). Oprócz pomiarów napięcia skutecznego dla prądu jest ona używana również do obliczenia odchylenia standardowego oraz wykorzystywana w teorii kinetycznej gazów i teorii sygnałów.

n – ilość próbek, x – wartość mierzona

Jaka jest różnica pomiędzy RMS a True RMS?

Jeżeli chodzi o prąd elektryczny, bo na tej dziedzinie się głównie skupimy, pomiar RMS pomaga wyliczyć napięcie skuteczne dla prądu przemiennego. Do wzoru jest podkładane bardzo dużo próbkowanych wartości napięcia i na końcu wychodzi wynik prądu stałego odpowiadający przebiegowi AC.

Niestety pomiar RMS w multimetrach jest tak skalibrowany, aby był dokładny tylko dla idealnej sinusoidy, wiec mierząc inne przebiegi jak np. prostokątny nie uzyskamy już oczekiwanych rezultatów (tabela poniżej).

Natomiast multimetry wspierające True RMS są w stanie uzyskać bardzo dokładny pomiar dla różnych przebiegów. Należy również zaznaczyć, że jeżeli chcemy, aby wynik był bliski rzeczywistości nie powinniśmy przeprowadzać tych pomiarów pod obciążeniem indukcyjnym, tylko rezystancyjnym.

Vpp vs Vp

Jest jeszcze jedna miara, którą chciałem tutaj opisać, mianowicie Vpp (peak to peak voltage) oznacza amplitudę pomiędzy najniższą a najwyższą zmierzona wartością napięcia niezależnie od znaku poprzedzającego. Vp (peak voltage) natomiast jest wartością liczoną od punktu 0.

print

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *